Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union


Identifikátor aktu: COM(2019)250
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.05.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/242
Názov procesu: COM(2019)250 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Usmernenie k nariadeniu o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii