Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities


Identifikátor aktu: COM(2019)243
Medziinštitucionálny kód: 2019/0117 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.05.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/236
Názov procesu: COM(2019)243 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti