Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement


Identifikátor aktu: COM(2019)242
Medziinštitucionálny kód: 2019/0116 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.05.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/231
Názov procesu: COM(2019)242 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade ministrov AKT – EÚ, pokiaľ ide o delegovanie právomocí na Výbor veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o rozhodnutie prijať precho...