Naspäť na výsledky hľadania

DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+


Identifikátor aktu: COM(2019)320
Názov: DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.05.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/227
Názov procesu: COM(2019)320 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+