Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION OPINION on the request for amendments to Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank, presented by the European Investment Bank on 11 March 2019


Identifikátor aktu: C(2019)3589
Názov: COMMISSION OPINION on the request for amendments to Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank, presented by the European Investment Bank on 11 March 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.05.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/226
Názov procesu: C(2019)3589 STANOVISKO KOMISIE k žiadosti o zmeny Protokolu č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky, ktorú predložila Európska investičná banka 11. marca 2019