Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the work under the nuclear decommissioning assistance programme to Bulgaria, Lithuania and Slovakia in 2018 and previous years


Identifikátor aktu: COM(2019)215
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the work under the nuclear decommissioning assistance programme to Bulgaria, Lithuania and Slovakia in 2018 and previous years
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.05.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/215
Názov procesu: COM(2019)215 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní prác v rámci programu pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku v roku 2018 a v predchádzajúcich rokoch