Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation)


Identifikátor aktu: COM(2019)213
Názov: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/206
Názov procesu: COM(2019)213 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní a preskúmaní smernice 2014/59/EÚ (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk) a nariadenia 806/2014 (nariadenie o jednotnom mechanizme ri...