Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European parliament and the Council on the implementation of the open internet access provisions of Regulation (EU) 2015/2120


Identifikátor aktu: COM(2019)203
Názov: Report from the Commission to the European parliament and the Council on the implementation of the open internet access provisions of Regulation (EU) 2015/2120
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/205
Názov procesu: COM(2019)203 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní ustanovení nariadenia (EÚ) 2015/2120 týkajúcich sa prístupu k otvorenému internetu