Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2019


Identifikátor aktu: COM(2019)214
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 1-3/2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/204
Názov procesu: COM(2019)214 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch z EPZF Systém včasného varovania č. 1 - 3/2019