Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and of the terms of reference of the specialised sub-committees


Identifikátor aktu: COM(2019)199
Medziinštitucionálny kód: 2019/0098 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and of the terms of reference of the specialised sub-committees
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.04.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/202
Názov procesu: COM(2019)199 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej stra...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and of the terms of reference of the specialised sub-committees. [docx, 84 kB] anglický 29.04.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and of the terms of reference of the specialised sub-committees. [pdf, 237 kB] anglický 29.04.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o rokovacom poriadku spoločného výboru a rozhodnutia o mandáte špecializovaných podvýborov [docx, 85 kB] slovenský 29.04.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o rokovacom poriadku spoločného výboru a rozhodnutia o mandáte špecializovaných podvýborov [pdf, 332 kB] slovenský 29.04.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o rokovacom poriadku spoločného výboru a rozhodnutia o mandáte špecializovaných podvýborov [docx, 84 kB] slovenský 29.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o rokovacom poriadku spoločného výboru a rozhodnutia o mandáte špecializovaných podvýborov [pdf, 410 kB] slovenský 29.04.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and of the terms of reference of the specialised sub-committees. [docx, 83 kB] anglický 29.04.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and of the terms of reference of the specialised sub-committees. [pdf, 255 kB] anglický 29.04.2019 Annex Annexes