Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Tableau de bord 2019 de la justice dans l'Union européenne


Identifikátor aktu: COM(2019)198
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Tableau de bord 2019 de la justice dans l'Union européenne
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/199
Názov procesu: COM(2019)198 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2019