Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Une prise de décision plus efficace en matière de politique sociale: renforcer le passage au vote à la majorité qualifiée dans certains domaines


Identifikátor aktu: COM(2019)186
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Une prise de décision plus efficace en matière de politique sociale: renforcer le passage au vote à la majorité qualifiée dans certains domaines
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/191
Názov procesu: COM(2019)186 OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: Identifikácia ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: Identifikácia oblastí, kde by sa mal posilniť prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou [docx, 210 kB] slovenský 24.04.2019 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: Identifikácia oblastí, kde by sa mal posilniť prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou [pdf, 691 kB] slovenský 24.04.2019 Communication
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: Identifikácia oblastí, kde by sa mal posilniť prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou [docx, 80 kB] slovenský 24.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: Identifikácia oblastí, kde by sa mal posilniť prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou [pdf, 394 kB] slovenský 24.04.2019 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting [docx, 152 kB] anglický 17.04.2019 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting [pdf, 662 kB] anglický 17.04.2019 Communication
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting [docx, 80 kB] anglický 17.04.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting [pdf, 289 kB] anglický 17.04.2019 Annex Annexes