Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemptions granted by Member States under Regulation (EU) No 181/2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004


Identifikátor aktu: COM(2019)179
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemptions granted by Member States under Regulation (EU) No 181/2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/185
Názov procesu: COM(2019)179 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výnimky udelené členskými štátmi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES...