Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community


Identifikátor aktu: COM(2019)194
Medziinštitucionálny kód: 2019/0097 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 11.04.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/184
Názov procesu: COM(2019)194 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Seve...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community [docx, 80 kB] anglický 11.04.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community [pdf, 163 kB] anglický 11.04.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [docx, 76 kB] slovenský 11.04.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [pdf, 330 kB] slovenský 11.04.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [docx, 412 kB] slovenský 11.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [pdf, 2588 kB] slovenský 11.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community [docx, 399 kB] anglický 11.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community [pdf, 2187 kB] anglický 11.04.2019 Annex Annexes