Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement – Faire face aux conséquences d’un retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union: l’approche coordonnée de l’Union


Identifikátor aktu: COM(2019)195
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement – Faire face aux conséquences d’un retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union: l’approche coordonnée de l’Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/181
Názov procesu: COM(2019)195 OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovn...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [docx, 95 kB] slovenský 11.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [pdf, 378 kB] slovenský 11.04.2019 Annex Annexes
OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie [docx, 93 kB] slovenský 10.04.2019 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie [pdf, 419 kB] slovenský 10.04.2019 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach [docx, 94 kB] anglický 10.04.2019 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach [pdf, 437 kB] anglický 10.04.2019 Communication
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Hlavné krízové opatrenia EÚ na časovej osi [docx, 885 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Hlavné krízové opatrenia EÚ na časovej osi [pdf, 494 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Timeline for key EU contingency measures [docx, 391 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Timeline for key EU contingency measures [pdf, 183 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [docx, 93 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [pdf, 375 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Citizens’ residence and social security entitlements: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [docx, 93 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Citizens’ residence and social security entitlements: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [pdf, 366 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [docx, 98 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [pdf, 429 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Police and judicial cooperation in criminal matters: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [docx, 97 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Police and judicial cooperation in criminal matters: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [pdf, 323 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Lieky a zdravotnícke pomôcky: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [docx, 103 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Lieky a zdravotnícke pomôcky: koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [pdf, 256 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Medicinal products and medical devices: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [docx, 88 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Medicinal products and medical devices: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [pdf, 251 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Rybolovné činnosti: Koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [docx, 90 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Vyrovnanie sa s dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody: koordinovaný prístup Únie Rybolovné činnosti: Koordinovaný prístup v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [pdf, 426 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Fishing activities: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [docx, 90 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Fishing activities: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [pdf, 342 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Data protection: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [docx, 104 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Addressing the impact of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement: the Union’s coordinated approach Data protection: Coordinated approach in case of a withdrawal of the United Kingdom from the Union without a deal [pdf, 281 kB] anglický 10.04.2019 Annex Annexes
[docx, 90 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
[pdf, 367 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes