Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey


Identifikátor aktu: COM(2019)174
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.04.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/177
Názov procesu: COM(2019)174 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Tretia výročná správa o nástroji pre utečencov v Turecku