Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2003/86/EC on the right to family reunification


Identifikátor aktu: COM(2019)162
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Directive 2003/86/EC on the right to family reunification
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.03.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/164
Názov procesu: COM(2019)162 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny