Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization’s Marine Environment Protection Committee and Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to the International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011, amendments to the International Life-Saving Appliance Code, amendments to Forms C, E and P of the appendix to the International Convention for the Safety of Life at Sea, and to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels


Identifikátor aktu: COM(2019)159
Medziinštitucionálny kód: 2019/0087 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization’s Marine Environment Protection Committee and Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to the International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011, amendments to the International Life-Saving Appliance Code, amendments to Forms C, E and P of the appendix to the International Convention for the Safety of Life at Sea, and to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/161
Názov procesu: COM(2019)159 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre ochranu morského prostredia a Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre námornú...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre ochranu morského prostredia a Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre námornú bezpečnosť, pokiaľ ide o prijatie zmien prílohy II k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, zmien Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov z roku 2011, zmien Medzinárodného kódexu pre záchranné prostriedky, zmien vo formulároch C, E a P dodatku k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori a zmien Medzinárodného kódexu bezpečnosti pre lode používajúce plyny alebo iné palivá s nízkou teplotou vzplanutia [docx, 104 kB] slovenský 01.04.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre ochranu morského prostredia a Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre námornú bezpečnosť, pokiaľ ide o prijatie zmien prílohy II k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, zmien Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov z roku 2011, zmien Medzinárodného kódexu pre záchranné prostriedky, zmien vo formulároch C, E a P dodatku k Medzinárodnému dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori a zmien Medzinárodného kódexu bezpečnosti pre lode používajúce plyny alebo iné palivá s nízkou teplotou vzplanutia [pdf, 453 kB] slovenský 01.04.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization’s Marine Environment Protection Committee and Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to the International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011, amendments to the International Life-Saving Appliance Code, amendments to Forms C, E and P of the appendix to the International Convention for the Safety of Life at Sea, and to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels [docx, 103 kB] anglický 28.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization’s Marine Environment Protection Committee and Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to Annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, amendments to the International Code on the Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers, 2011, amendments to the International Life-Saving Appliance Code, amendments to Forms C, E and P of the appendix to the International Convention for the Safety of Life at Sea, and to the International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels [pdf, 425 kB] anglický 28.03.2019 Proposal for a decision