Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between the Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation


Identifikátor aktu: COM(2019)148
Medziinštitucionálny kód: 2019/0084 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between the Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/154
Názov procesu: COM(2019)148 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoloč...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between the Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [docx, 84 kB] anglický 22.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between the Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [pdf, 332 kB] anglický 22.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 86 kB] slovenský 22.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 335 kB] slovenský 22.03.2019 Proposal for a decision
ANNEX to Proposal for a Council Decision established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [docx, 297 kB] anglický 22.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to Proposal for a Council Decision established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [pdf, 2571 kB] anglický 22.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 306 kB] slovenský 22.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 2672 kB] slovenský 22.03.2019 Annex Annexes