Naspäť na výsledky hľadania

Dix-huitième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur les progrès réalisés vers une Union de la sécurité réelle et effective


Identifikátor aktu: COM(2019)145
Názov: Dix-huitième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur les progrès réalisés vers une Union de la sécurité réelle et effective
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.03.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/153
Názov procesu: COM(2019)145 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Osemnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Osemnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie [docx, 115 kB] slovenský 10.04.2019 Provisional data
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Osemnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie [pdf, 668 kB] slovenský 10.04.2019 Provisional data
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Osemnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie Zoznam legislatívnych iniciatív [docx, 80 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Osemnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie Zoznam legislatívnych iniciatív [pdf, 378 kB] slovenský 10.04.2019 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Eighteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union [docx, 112 kB] anglický 21.03.2019 Provisional data
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Eighteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union [pdf, 369 kB] anglický 21.03.2019 Provisional data
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Good practices to support the protection of public spaces Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council Eighteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union [docx, 85 kB] anglický 21.03.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Good practices to support the protection of public spaces Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council Eighteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union [pdf, 487 kB] anglický 21.03.2019 Staff working document
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Eighteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union List of legislative initiatives  [docx, 78 kB] anglický 21.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Eighteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union List of legislative initiatives  [pdf, 177 kB] anglický 21.03.2019 Annex Annexes