Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term progress report in accordance with Article 5b of the Council Decision establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it


Identifikátor aktu: COM(2019)147
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term progress report in accordance with Article 5b of the Council Decision establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.03.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/151
Názov procesu: COM(2019)147 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Priebežná správa o pokroku v súlade s článkom 5b rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým ...