Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Italy to apply, in determined geographical areas, reduced rates of taxation on gas oil and liquid petroleum gas used for heating purposes in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC


Identifikátor aktu: COM(2019)138
Medziinštitucionálny kód: 2019/0079 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Italy to apply, in determined geographical areas, reduced rates of taxation on gas oil and liquid petroleum gas used for heating purposes in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/150
Názov procesu: COM(2019)138 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Taliansku v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES povoľuje, aby v určených zemepisných oblastiach uplatňovalo znížené sadzby dane z plynového oleja a zo skvapa...