Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th European Development Fund for the purpose of replenishing the African Peace Facility


Identifikátor aktu: COM(2019)139
Medziinštitucionálny kód: 2019/0080 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th European Development Fund for the purpose of replenishing the African Peace Facility
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/149
Názov procesu: COM(2019)139 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pridelení finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola v rámci projektov realizovaných z 10. Európskeho rozvojového fondu zrušená, na účely doplnenia mierového nástroja pre Afriku...