Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators


Identifikátor aktu: COM(2019)141
Medziinštitucionálny kód: 2019/0082 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/147
Názov procesu: COM(2019)141 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie rokova...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru, rokovacieho poriadku tribunálu, úpravy mediačného konania a kódexu správania pre rozhodcov [docx, 82 kB] slovenský 15.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru, rokovacieho poriadku tribunálu, úpravy mediačného konania a kódexu správania pre rozhodcov [pdf, 317 kB] slovenský 15.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators [docx, 82 kB] anglický 15.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators [pdf, 148 kB] anglický 15.03.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru, rokovacieho poriadku tribunálu, úpravy mediačného konania a kódexu správania pre rozhodcov [docx, 101 kB] slovenský 15.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru, rokovacieho poriadku tribunálu, úpravy mediačného konania a kódexu správania pre rozhodcov [pdf, 412 kB] slovenský 15.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators [docx, 109 kB] anglický 15.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators [pdf, 399 kB] anglický 15.03.2019 Annex Annexes