Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Union des marchés des capitaux : progrès accomplis dans la création d’un marché unique des capitaux au service d’une Union économique et monétaire solide


Identifikátor aktu: COM(2019)136
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Union des marchés des capitaux : progrès accomplis dans la création d’un marché unique des capitaux au service d’une Union économique et monétaire solide
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.03.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/146
Názov procesu: COM(2019)136 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: pokrok dosiahnutý pri budova...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného trhu s kapitálom pre silnú hospodársku a menovú úniu [docx, 204 kB] slovenský 15.03.2019 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného trhu s kapitálom pre silnú hospodársku a menovú úniu [pdf, 548 kB] slovenský 15.03.2019 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union [docx, 221 kB] anglický 15.03.2019 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union [pdf, 514 kB] anglický 15.03.2019 Communication
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union [docx, 343 kB] anglický 15.03.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: progress on building a single market for capital for a strong Economic and Monetary Union [pdf, 741 kB] anglický 15.03.2019 Staff working document