Naspäť na výsledky hľadania

Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council on EU-China – A strategic outlook


Identifikátor aktu: JOIN(2019)5
Názov: Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council on EU-China – A strategic outlook
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.03.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/141
Názov procesu: JOIN(2019)5 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE EÚ – Čína: strategická vízia