Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Implementation Protocol thereto


Identifikátor aktu: COM(2019)135
Medziinštitucionálny kód: 2019/0076 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Implementation Protocol thereto
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/138
Názov procesu: COM(2019)135 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Implementation Protocol thereto [docx, 81 kB] anglický 12.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Implementation Protocol thereto [pdf, 242 kB] anglický 12.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu [docx, 81 kB] slovenský 12.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu [pdf, 324 kB] slovenský 12.03.2019 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Implementation Protocol thereto [docx, 224 kB] anglický 12.03.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Implementation Protocol thereto [pdf, 899 kB] anglický 12.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu [docx, 192 kB] slovenský 12.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu [pdf, 810 kB] slovenský 12.03.2019 Annex Annexes