Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the allocation of fishing opportunities under the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of the Gambia


Identifikátor aktu: COM(2019)132
Medziinštitucionálny kód: 2019/0074 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the allocation of fishing opportunities under the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of the Gambia
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/135
Názov procesu: COM(2019)132 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností v rámci vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou