Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1


Identifikátor aktu: COM(2019)111
Medziinštitucionálny kód: 2019/0061 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/131
Názov procesu: COM(2019)111 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantických tuniakov, a o zrušení rozhodnutia 10974/1/14 REV 1

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantických tuniakov, a o zrušení rozhodnutia 10974/1/14 REV 1 [docx, 87 kB] slovenský 08.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantických tuniakov, a o zrušení rozhodnutia 10974/1/14 REV 1 [pdf, 361 kB] slovenský 08.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1 [docx, 87 kB] anglický 08.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1 [pdf, 275 kB] anglický 08.03.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantických tuniakov, a o zrušení rozhodnutia 10974/1/14 REV 1 [docx, 82 kB] slovenský 08.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantických tuniakov, a o zrušení rozhodnutia 10974/1/14 REV 1 [pdf, 311 kB] slovenský 08.03.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1 [docx, 83 kB] anglický 08.03.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas and repealing Decision 10974/1/14 REV 1 [pdf, 236 kB] anglický 08.03.2019 Annex Annexes