Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14


Identifikátor aktu: COM(2019)114
Medziinštitucionálny kód: 2019/0063 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/129
Názov procesu: COM(2019)114 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rozšírenej komisii na ochranu tuniaka južného (CCSBT), a o zrušení rozhodnutia 10125/14

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rozšírenej komisii na ochranu tuniaka južného (CCSBT), a o zrušení rozhodnutia 10125/14 [docx, 87 kB] slovenský 08.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rozšírenej komisii na ochranu tuniaka južného (CCSBT), a o zrušení rozhodnutia 10125/14 [pdf, 356 kB] slovenský 08.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14 [docx, 86 kB] anglický 08.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14 [pdf, 272 kB] anglický 08.03.2019 Proposal for a decision
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14 [docx, 81 kB] anglický 08.03.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) and repealing Decision 10125/14 [pdf, 237 kB] anglický 08.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rozšírenej komisii na ochranu tuniaka južného, a o zrušení rozhodnutia 10125/14 [docx, 81 kB] slovenský 08.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rozšírenej komisii na ochranu tuniaka južného, a o zrušení rozhodnutia 10125/14 [pdf, 310 kB] slovenský 08.03.2019 Annex Annexes