Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meeting of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14


Identifikátor aktu: COM(2019)115
Medziinštitucionálny kód: 2019/0064 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meeting of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/126
Názov procesu: COM(2019)115 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medziamerickej komisii pre tropické tuniaky a na Zasadnutí zmluvných strán Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov, a ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meeting of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14 [docx, 87 kB] anglický 08.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meeting of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14 [pdf, 278 kB] anglický 08.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medziamerickej komisii pre tropické tuniaky a na Zasadnutí zmluvných strán Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov, a o zrušení rozhodnutia 10126/14 [docx, 87 kB] slovenský 08.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medziamerickej komisii pre tropické tuniaky a na Zasadnutí zmluvných strán Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov, a o zrušení rozhodnutia 10126/14 [pdf, 366 kB] slovenský 08.03.2019 Proposal for a decision
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meetings of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14 [docx, 82 kB] anglický 08.03.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Inter-American Tropical Tuna Commission and the Meetings of the Parties to the Agreement on the International Dolphin Conservation Programme and repealing Decision 10126/14 [pdf, 238 kB] anglický 08.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medziamerickej komisii pre tropické tuniaky a na Zasadnutí zmluvných strán Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov, a o zrušení rozhodnutia 10126/14 [docx, 84 kB] slovenský 08.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medziamerickej komisii pre tropické tuniaky a na Zasadnutí zmluvných strán Dohody o medzinárodnom programe na ochranu delfínov, a o zrušení rozhodnutia 10126/14 [pdf, 315 kB] slovenský 08.03.2019 Annex Annexes