Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism


Identifikátor aktu: COM(2019)125
Medziinštitucionálny kód: 2019/0070 (COD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/124
Názov procesu: COM(2019)125 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany