Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 3 to the Agreement


Identifikátor aktu: COM(2019)121
Medziinštitucionálny kód: 2019/0066 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 3 to the Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/120
Názov procesu: COM(2019)121 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civi...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 3 k dohode [docx, 87 kB] slovenský 07.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 3 k dohode [pdf, 349 kB] slovenský 07.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 3 to the Agreement [docx, 86 kB] anglický 07.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 3 to the Agreement [pdf, 265 kB] anglický 07.03.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 3 to the Agreement [docx, 71 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 3 to the Agreement [pdf, 293 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 3 k dohode [docx, 71 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 3 k dohode [pdf, 388 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 3 k dohode [docx, 98 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k ROZHODNUTIU RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 3 k dohode [pdf, 345 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 3 to the Agreement [docx, 97 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 3 to the Agreement [pdf, 319 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes