Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 4 to the Agreement


Identifikátor aktu: COM(2019)122
Medziinštitucionálny kód: 2019/0067 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 4 to the Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/119
Názov procesu: COM(2019)122 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civi...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 4 to the Agreement [docx, 88 kB] anglický 07.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning the addition of an Annex 4 to the Agreement [pdf, 267 kB] anglický 07.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 4 k dohode [docx, 89 kB] slovenský 07.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 4 k dohode [pdf, 350 kB] slovenský 07.03.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 4 to the Agreement [docx, 72 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 4 to the Agreement [pdf, 294 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 4 k dohode [docx, 72 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 4 k dohode [pdf, 389 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 4 k dohode [docx, 81 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 4 k dohode [pdf, 339 kB] slovenský 07.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 4 to the Agreement [docx, 79 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Bilateral Oversight Board under the Agreement between the United States of America and the European Community on cooperation in the regulation of civil aviation safety, concerning adding Annex 4 to the Agreement [pdf, 242 kB] anglický 07.03.2019 Annex Annexes