Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14


Identifikátor aktu: COM(2019)99
Medziinštitucionálny kód: 2019/0049 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.03.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/114
Názov procesu: COM(2019)99 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Organizácii pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku, a o zrušení rozhodnutia 10127/14

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Organizácii pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku, a o zrušení rozhodnutia 10127/14 [docx, 87 kB] slovenský 06.03.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Organizácii pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku, a o zrušení rozhodnutia 10127/14 [pdf, 357 kB] slovenský 06.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14 [docx, 86 kB] anglický 06.03.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14 [pdf, 270 kB] anglický 06.03.2019 Proposal for a decision
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14 [docx, 81 kB] anglický 06.03.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the South East Atlantic Fisheries Organisation and repealing Council Decision 10127/14 [pdf, 234 kB] anglický 06.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Organizácii pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku, a o zrušení rozhodnutia 10127/14 [docx, 81 kB] slovenský 06.03.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Organizácii pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku, a o zrušení rozhodnutia 10127/14 [pdf, 310 kB] slovenský 06.03.2019 Annex Annexes