Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina


Identifikátor aktu: COM(2019)107
Medziinštitucionálny kód: 2019/0057 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.02.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/104
Názov procesu: COM(2019)107 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní, v mene Únie, Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegov...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [docx, 90 kB] anglický 28.02.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [pdf, 280 kB] anglický 28.02.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní, v mene Únie, Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [docx, 90 kB] slovenský 28.02.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní, v mene Únie, Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [pdf, 373 kB] slovenský 28.02.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní, v mene Únie, Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [docx, 89 kB] slovenský 28.02.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní, v mene Únie, Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [pdf, 368 kB] slovenský 28.02.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [docx, 88 kB] anglický 28.02.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [pdf, 184 kB] anglický 28.02.2019 Annex Annexes