Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina


Identifikátor aktu: COM(2019)110
Medziinštitucionálny kód: 2019/0060 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.02.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/103
Názov procesu: COM(2019)110 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [docx, 91 kB] anglický 28.02.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [pdf, 282 kB] anglický 28.02.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [docx, 91 kB] slovenský 28.02.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [pdf, 375 kB] slovenský 28.02.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [docx, 89 kB] slovenský 28.02.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine [pdf, 370 kB] slovenský 28.02.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the status agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [docx, 88 kB] anglický 28.02.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the status agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina [pdf, 184 kB] anglický 28.02.2019 Annex Annexes