Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure


Identifikátor aktu: COM(2019)105
Medziinštitucionálny kód: 2019/0055 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.02.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/98
Názov procesu: COM(2019)105 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japo...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane v súvislosti s prijatím jeho rokovacieho poriadku [docx, 82 kB] slovenský 28.02.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane v súvislosti s prijatím jeho rokovacieho poriadku [pdf, 324 kB] slovenský 28.02.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane v súvislosti s prijatím jeho rokovacieho poriadku [docx, 81 kB] slovenský 28.02.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane v súvislosti s prijatím jeho rokovacieho poriadku [pdf, 321 kB] slovenský 28.02.2019 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure [docx, 81 kB] anglický 22.02.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure [pdf, 152 kB] anglický 22.02.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure [docx, 82 kB] anglický 22.02.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure [pdf, 316 kB] anglický 22.02.2019 Annex Annexes