Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU, EURATOM) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of the European political parties and the European political foundations


Identifikátor aktu: COM(2019)94
Názov: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU, EURATOM) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of the European political parties and the European political foundations
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.02.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/97
Názov procesu: COM(2019)94 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovaných právomocí, ktoré boli Komisii udelené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatút...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovaných právomocí, ktoré boli Komisii udelené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií [docx, 90 kB] slovenský 26.02.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovaných právomocí, ktoré boli Komisii udelené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií [pdf, 243 kB] slovenský 26.02.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU, EURATOM) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of the European political parties and the European political foundations [docx, 90 kB] anglický 22.02.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the delegation conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU, EURATOM) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of the European political parties and the European political foundations [pdf, 144 kB] anglický 22.02.2019 Report