Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition to the list of substances in the Tables of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances


Identifikátor aktu: COM(2019)77
Medziinštitucionálny kód: 2019/0037 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition to the list of substances in the Tables of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.02.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/80
Názov procesu: COM(2019)77 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky, pokiaľ ide o pridanie látok do zoznamu uvedeného v tabuľkách Dohovoru Orga...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky, pokiaľ ide o pridanie látok do zoznamu uvedeného v tabuľkách Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami [docx, 86 kB] slovenský 12.02.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky, pokiaľ ide o pridanie látok do zoznamu uvedeného v tabuľkách Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami [pdf, 347 kB] slovenský 12.02.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition to the list of substances in the Tables of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances [docx, 86 kB] anglický 12.02.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition to the list of substances in the Tables of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances [pdf, 249 kB] anglický 12.02.2019 Proposal for a decision