Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties as regards amendments of Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade


Identifikátor aktu: COM(2019)54
Medziinštitucionálny kód: 2019/0026 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties as regards amendments of Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.02.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/72
Názov procesu: COM(2019)54 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie prijať na konferencii zmluvných strán vzhľadom na zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlás...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie prijať na konferencii zmluvných strán vzhľadom na zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode [docx, 80 kB] slovenský 06.02.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie prijať na konferencii zmluvných strán vzhľadom na zmeny prílohy III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode [pdf, 339 kB] slovenský 06.02.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties as regards amendments of Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [docx, 79 kB] anglický 06.02.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties as regards amendments of Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [pdf, 240 kB] anglický 06.02.2019 Proposal for a decision