Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Sixth report on monitoring development of the rail market


Identifikátor aktu: COM(2019)51
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Sixth report on monitoring development of the rail market
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.02.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/70
Názov procesu: COM(2019)51 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Šiesta správa o monitorovaní vývoja železničného trhu

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [docx, 594 kB] anglický 07.02.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [pdf, 757 kB] anglický 07.02.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Šiesta správa o monitorovaní vývoja železničného trhu [docx, 215 kB] slovenský 07.02.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Šiesta správa o monitorovaní vývoja železničného trhu [pdf, 1049 kB] slovenský 07.02.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [docx, 2657 kB] anglický 07.02.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [pdf, 3135 kB] anglický 07.02.2019 Staff working document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [docx, 594 kB] anglický 06.02.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [pdf, 757 kB] anglický 06.02.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Šiesta správa o monitorovaní vývoja železničného trhu [docx, 215 kB] slovenský 06.02.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Šiesta správa o monitorovaní vývoja železničného trhu [pdf, 1049 kB] slovenský 06.02.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [docx, 2657 kB] anglický 06.02.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market [pdf, 3825 kB] anglický 06.02.2019 Staff working document