Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION OPINION on the request for amendments to Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank, presented by the European Investment Bank on 11 October 2018


Identifikátor aktu: COM(2019)36
Názov: COMMISSION OPINION on the request for amendments to Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank, presented by the European Investment Bank on 11 October 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.01.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/47
Názov procesu: COM(2019)36 STANOVISKO KOMISIE k žiadosti o zmeny Protokolu č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky, ktorú predložila Európska investičná banka 11. októbra 2018