Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network


Identifikátor aktu: COM(2019)23
Medziinštitucionálny kód: 2019/0011 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.01.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/45
Názov procesu: COM(2019)23 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktoré sa týka oznámenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o tom, že si už neželá zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis obsiahnutých v nar...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network [docx, 85 kB] anglický 31.01.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network [pdf, 328 kB] anglický 31.01.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktoré sa týka oznámenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o tom, že si už neželá zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis obsiahnutých v nariadení Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov [docx, 85 kB] slovenský 31.01.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktoré sa týka oznámenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o tom, že si už neželá zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis obsiahnutých v nariadení Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov [pdf, 336 kB] slovenský 31.01.2019 Proposal for a decision