Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’instauration de mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne


Identifikátor aktu: COM(2019)53
Medziinštitucionálny kód: 2019/0019 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’instauration de mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.01.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/42
Názov procesu: COM(2019)53 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a S...