Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Market Abuse Regulation (MAR)


Identifikátor aktu: COM(2019)68
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Market Abuse Regulation (MAR)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.01.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/40
Názov procesu: COM(2019)68 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výnimka pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu v rámci nariadenia o zneužívaní trhu (MAR)