Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing Public Debt with regard to OTC Derivatives Transactions


Identifikátor aktu: COM(2019)62
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing Public Debt with regard to OTC Derivatives Transactions
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.01.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/38
Názov procesu: COM(2019)62 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o medzinárodnom zaobchádzaní s centrálnymi bankami a verejnými subjektmi riadiacimi verejný dlh, pokiaľ ide o transakcie s OTC derivátmi