Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing the Public Debt with regard to Securities Financing Transactions


Identifikátor aktu: COM(2019)63
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing the Public Debt with regard to Securities Financing Transactions
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.01.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/37
Názov procesu: COM(2019)63 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o medzinárodnom zaobchádzaní s centrálnymi bankami a verejnými orgánmi riadiacimi verejný dlh, pokiaľ ide o transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov...