Naspäť na výsledky hľadania

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Premières perspectives en matière d'air pur


Identifikátor aktu: COM(2018)446
Názov: Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Premières perspectives en matière d'air pur
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.06.2018
Číslo procesu: LPEU/2019/36
Názov procesu: COM(2018)446 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV PRVÝ VÝHĽAD PRE ČISTÉ OVZDUŠIE