Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union


Identifikátor aktu: COM(2019)48
Medziinštitucionálny kód: 2019/0009 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.01.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/29
Názov procesu: COM(2019)48 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľov...